Til kommunens hjemmeside
IntranetFacebook

De selvejende institutioner

Kaptajngården samarbejder i et netværk med de øvrige 6 andre selvejende daginst. i Faaborg Midtfyn kommune Det betyder at:

Lederne for de 6 inst. er gået sammen i et ledernetværk – hvor forskellige arbejdsområder er uddelegeret blandt lederne. På Kaptajngården er lederen strategisk leder for hele netværket blandt de selvejende inst. Personalet i de 6 inst. holder 2 gang årligt et fælles personalemøde, hvor fælles interesser og personlige kompetencer bliver udformet, således at vi kan trække og bruge hinandens kompetencer i inst. tværfagligt og på tværs af institutionerne. (kompetencebank)

Bestyrelserne i de 6 selvejende institutioner er gået sammen i et fælles netværk bestyrelse – som mødes 1 gang om måneden.

Alle de selvejende institutioner er selvstændige juridiske enheder – hvilket betyder, at der ikke er tale om fælles ledelse, el. områdeledelse, men et udvidet samarbejde på tværs af institutionerne, hvor man udnytter hinandens kompetencer – både ledelsesmæssigt og personalemæssigt.

 

De 6 selvejende institutioner er foruden Kaptajngården: