Til kommunens hjemmeside
IntranetFacebook

Baggrunden for vores arbejdsmetoder

Kaptajngården kan tilbyde:

Voksne, der....

 • inddrager børnene som en ansvarlig part på Kaptajngården og gør dem følsomme overfor andre.
 • med nærvær og indsigt gør børnene tilværelsesvidende.
 • er tydelige, viser personlige grænser og dermed er i stand til at bevare egen integritet.
 • ikke omklamrer børnene, men ser muligheder i stedet for begrænsninger.
 • giver plads til, at tænke tanker, reflektere og handle.
 • tør være i konflikten og tage ansvar for den.
 • engagerer og inddrager sig, for derved at placere sig tydeligt på Kaptajngården.
 • ved hvad børn har brug for, børnene ved hvad de har lyst til.
 • ikke godkender men anerkender børnene. Værdsætter og ikke værdisætter dem.
 • i samarbejde med børnene udarbejder relative regler.
 • med omsorg og ansvar lader børnene i Kaptajngårdens barndomsland spire og gro.

 

Det er de voksnes engagement i de mange gøremål i stald, hus og have, der inspirerer børnene i deres aktiviteter, både når de direkte deltager i arbejdet, og når de alene eller sammen med flere udfolder sig i leg eller beskæftigelse.
En del af vores formål er, at skabe et godt, trygt og lærerigt værested. At skabe en helhed, der kan give børn, forældre og medarbejdere en fælles oplevelse af sammenhæng mellem børnehave og hjem.

 

Manglende sammenhæng

Manglende sammenhæng i børn og voksnes tilværelse er et af de forhold, der typisk præger mange børnefamilier i vores samfund i dag.

Tilværelsen er splittet op i arbejde og fritid, afstanden mellem generationerne er ofte stor.
I denne opdelte verden skal børnene også i institutionerne, tilegne sig viden og erfaringer der kan danne
grundlag for det kommende voksenliv. Det er derfor vigtigt, at barnet i børnehaven er omgivet af voksne, der er nærværende, engagerede og er i stand til at give barnet tryghed.
Børn er ikke ens og skal derfor ikke behandles ens. Det er vores opgave at sørge for, at der bliver taget individuelle hensyn. Ensretning befordrer ikke barnets selvværdsfølelse.

Forældrerollen er i dagens Danmark til debat som aldrig før. Usikkerhed i ”jobbet” som forældre præger mangt et forældrepar. Tidsskrifter, T.V. udsendelser og bøger omhandlende børneopdragelse produceres i store mængder.

Derfor er det vigtigt, at vi som pædagoger prioriterer forældresamarbejdet højt og er parate til at være forældrenes ”konsulenter” med råd, vejledning og støtte i langt højere grad, end hvad der tidligere har været behov for.

 

Selvværd

Vi mener, at menneskets indre værdier i form af selvværd i fremtiden bør og skal være mere i fokus end hidtil.
Børns selvværd grundlægges i de første leveår, derfor må vi i børnehaven være os vores ansvar bevidst og skabe de optimale betingelser, der støtter og udvikler børnenes selvværd.
Selvværd betyder for os: tro på sig selv, vide hvem jeg er - turde leve livet, handle og træffe beslutninger.
Barnet befinder sig konstant i læringsprocesser, hvor de erhverver sig viden og kunnen – bliver tilværelsesvidende. For at kunne modtage/bearbejde læring optimalt mener vi det er nødvendigt at selvværdet er højt.

Børnehavens opgave er i samarbejde med forældrene, at bidrage til børnenes udvikling.
Børnene tilbringer ofte det meste af deres "vågne" tid i børnehaven. Det er derfor blevet en del af det pædagogiske ansvar, at videregive kulturarven til børnene. Her tænkes ikke kun på den kultur, der handler om teater, musik, kunst, osv, men også på den kultur, der hedder samværsformer og den vækst vi derigennem kan give hinanden. Kultur er også omgangen med den natur der omgiver os og som vi er ansvarlige overfor.
For at give børnene gode dage, viden og kunnen har vi valgt at lægge vægt på, at det pædagogiske indhold ikke domineres af konstruerede og uforpligtende beskæftigelsestilbud. Se side om "Beskrivelse af hverdagen".

 

Læreplaner

Ingen kan lære noget, uden at omstændighederne er tilrettelagt, så man selv kan gå i gang med at lære. Hvis man vil lære en funktion, må man have adgang til at praktisere.
Loven om inføring af pædagogiske læreplaner i børnehaverne indeholder seks forskellige temaer, som vi som pædagoger i institutionerne skal arbejde med – beskrive, dokumentere og evaluere.
Kaptajngårdens værdier, aktiviteter, fysiske rammer samt personalemæssige ressourcer skal indtænkes i disse temaer.
Personale og bestyrelse har derfor udarbejdet Kaptajngårdens læreplan under hensyntagen til såvel loven som Kaptajngårdens pædagogiske koncept. 

 

Kultur/struktur

Vi mener ikke, at det er et spørgsmål om, at der skal være en struktur i børnehaven eller ej, men et spørgsmål om hvilken struktur. Aktiviteter sættes i gang spontant såvel som planlagt.
På Kaptajngården tager vi udgangspunkt i børnenes lege, relationer, ressourcer, interesser og signaler.
Kendetegnende for personalet på Kaptajngården er, at vi alle sætter spørgsmålstegn ved en børnehavekultur, hvor meget struktur, mange regler, "vi skal alle sammen være ens", overvågning og kontrol, produktorientering, planlægning af dag, uge, måned og år , kunstig erfaringsdannelse osv. er herskende i det pædagogiske arbejde.
Kunstig erfaringsdannelse...hvad mener vi med det ? – det modsatte af kunstig erfaringsdannelse er eks: Mad er ikke noget man tegner og læser om, men mad er noget man sanser, selv forarbejder, korts sagt selv har fingrene i ”bolledejen”.

 

Ud over vores traditionskalender udarbejder vi ikke - dag, uge, måned og årsplan. Det er vores overbevisning, at børnene ved, hvad de har lyst til - vi ved som pædagoger med vores faglighed, hvad de har brug for. Med omtalte faglighed og teoretiske viden i "rygsækken", er vi meget opmærksomme på børnenes udvikling og derved i stand til at vurdere hvilke aktiviteter samt projekter der skal igangsættes.
Vores holdning er, at barndommen er en tid, hvor man leger, oplever, lærer og udforsker verden, danner sine egne erfaringer sammen med andre børn, med tryg og kærlig støtte fra personalet i børnehaven samt forældrene.
 

Vores vigtigste opgave er, at efterleve vores målsætning og pædagogiske koncept, samt tilrettelægge hverdagen på en måde, så vi sikrer målretningen.
Vores arbejdsopgaver som personale er af både praktisk og teoretisk karakter. Vi arbejder tæt sammen og må hele tiden vurdere og udvikle os fagligt på en positiv samt kvalitativ måde. Vi må tydeliggøre overfor hinanden, hvilket menneske- og samfundssyn, der ligger bag vores holdninger. I dette er indbygget et krav om viden og indlevelsesevne i en helhedspræget menneske og samfundsforståelse.
Det er vigtigt for os, at vi i samarbejde med forældrene deltager i børnenes opdragelse, men samtidig får præciseret hvilke opgaver, der påhviler hvem. For eksempel er det ikke alene børnehavens opgave at få børnene lært at binde deres sko, hænge overtøjet på plads osv. men en fælles opgave.