Til kommunens hjemmeside
IntranetFacebook

Læreplaner

Hvorfor læreplaner

"Når et barn pludselig kan noget det ikke kunne før, ja så er der sket en læring"

"Derfor skal vi have en plan"

Forskellige læringsprocesser udvikler børn så de tilegner sig viden og kompetencer. Dette øger deres evne til at - tro på sig selv, agere som et selvstændigt individ og derved turde træffe egne beslutninger.

Bestyrelse og personale på Kaptajngården har med afsæt i Kaptajngårdsbogen, hvori værdigrundlag og pædagogisk koncept er beskrevet, udarbejdet følgende:

Læring er en proces, hvori barnet gennem mangeartede, spændende og sanselige aktiviteter opnår viden om sig selv og den verden der omgiver dem.
Læring sker såvel gennem leg, som andre pædagogisk tilrettelagt aktiviteter og situationer.
Leg er en forudsætning for læring. Legen skal derfor i børnehaven prioriteres som de vigtigste i barnets hverdag. Legen har stor betydning for barnets udvikling, såvel de følelsmæssige, sociale og kreative kompetencer. Læring er en kombination aferfaring, leg og "undervisning". Læring foregår på alle tidspunkter i barnets hverdag.
Barnet skal have mulighed for at danne sine erfaringer i den verden der omgiver barnet. Barnet skal føle sig værdsat (ikke værdisat) og respekteret.

 

Læs hvordan vi arbejder med børns læring ud fra de forskellige læreplanstemaer:

 

Den voksnes opgave og holdning - "den voksne skal"

 • Skabe trygge rammer for barnets udfoldelsesmuligheder.
 • Have indblik i barnets udvikling og behov.
 • Være engageret og inspirerende, se muligheder i stedet for begrænsninger.
 • Skabe et læringsrumhvor tingene er tilrettelagt så barnet selv kan gå i gang.
 • Give tid og rum til leg.
 • Opfordre/inspirere til leg - ude og inde.
 • Være opmærksomme på at regelstyrede lege også er en vej til læring.
 • Inddrage nærmiljøet i barnets muligheder.
 • Give barnet glæde ved aktiviteter som er nødvendig for barnets udvikling og som barnet nødvendigvis ikke vælger selv.
 • Være opmærksomme på at vi er rollemodeller og "værktøj" i samspil med barnet.
 • Give barnet værktøjer så fantasien blomstrer og nysgerrigheden på verden bliver vakt.

Læreplanen bliver løbende evalueret. Det foregår på personalemøder, bestyrelsesmøder og temadage. Dokumentation sker gennem - "dagbog" til forældrene og forskellige former for billedmateriale. Alle børn får, når de forlader Kaptajngården en cd med billeder fra alle årene på Kaptajngården - ca. 400 billeder !!! Der illustrerer deres børnehaveliv på "børnegården".