Til kommunens hjemmeside
IntranetFacebook

Pædagogik og kerneopgave

Vi arbejder med børnenes selvværd og ansvarlighed, samt udvikler de kompetencer der er nødvendige for, at kunne handle og orientere sig selvstændigt.

Vores mål nås ved:

 • Voksne, der kan strukturere sig selv i det pædagogiske arbejde med børnene – er tydelige/ synlige og engagerede.
 • Mulighed for at reflektere, træffe beslutninger og handle – svarende til det udviklingstrin barnet befinder sig på.
 • Bred erfaringsdannelse – tætte og varme relationer til andre børn og voksne.
 • Et børnehaveliv, hvor børnene værdsættes og ikke værdisættes, hvor der udvises respekt for: ”barndomslandet”, hinandens forskelligheder, aftaler og regler.

 

Hvad er et pædagogisk værdiggrundlag og hvad skal det bruges til?

 • Kaptajngårdens pædagogiske værdigrundlag er retningsgivende for, hvad der er vigtigt i den pædagogiske praksis der hersker på Kaptajngården.
 • Vores pædagogiske værdigrundlag danner rammen for en fælles identitet, når der træffes beslutninger og handles i forhold til pædagogisk praksis
 • Det pædagogiske værdigrundlag sætter kursen for den pædagogiske kompetenceudvikling i forhold til det enkelte barn. 

 

Nøgleord for værdigrundlaget

 • Barnet i fællesskabet
  Alle er en af et fællesskab, og fællesskabet er den trygge ramme for den enkelte, fællesskabet forudsætter blandt meget andet anerkendelse og accept af individualiteten.
   
 • Læring og udvikling
  Læring og udvikling er altid i centrum. Læring sker gennem veltilrettelagte forløb, hvor relationen mellem teori og praksis er afvejet i forhold til mål, indhold og børnegruppens forudsætninger.
   
 • Engagement, mod, tillid og respekt for børn, forældre og fagpersoner
  Den pædagogiske praksis er kendetegnet ved engagement, glæde, lyst, humor, fx mod til at gå nye veje, mod til at handle og mod til at give både medspil og modspil.
   
 • Trygge og eksperimenterende læringsmiljøer
  Læringsmiljøet er centralt for barnets trivsel/læring og rummer både tryghed og eksperimenterende pædagogik.
   
 • Dannelse
  Som ansatte på Kaptajngården er vi dannelsesmæssige rollemodeller for børnene.

 

Kerneopgave

At sætte og udfylde rammerne for det enkelte barns trivsel og udvikling, i samspil med forældrene.