Til kommunens hjemmeside
IntranetFacebook

Beskrivelse af hverdagen

Dagens rytme

  • Morgenmaden tilberedes, forældre er velkomne til at drikke kaffe evt. få et stykke brød. Der står brød, ost og gryn på bordet det meste af formiddagen - altså "tag selv bord" så børnene kan spise når de er sultne og efterhånden som de ankommer.
  • Dyrene fodres og der muges i stald og folde. Æg indsamles til evt. brug i den kommende frokost.
  • Frokosten tilberedes - personalet der åbner er ansvarlige for dagens menu samt dennes tilblivelse og har i samarbejde med børnene planlagt hvad der skal puttes i hovedet.
  • Fællessamling før frokosten. Her bliver der spillet teater, givet beskeder, fortalt og berettet, m.m. Kun fantasien sætter grænser.
  • Frokost bliver spist i samlet trop.
  • Oprydning, opvask, sovetid for børn, der skal have en middagssøvn. Samligsstund for personalet i stuen eller haven alt efter årstiden.
  • Eftermiddagsmaden tilberedes - fra kl. ca. 14 er der "tag selv bord".
  • Aftenfodring af dyr - oprydning ude og inde.

 

Hvad sker der i dagligdagen

Vi har valgt, at børnehaven ikke skal have en alt for fast, tidsstyret og ufravigelig struktur. Vi planlægger ikke langt ud i fremtiden, men vægter i stedet spontaniteten højt. Det betyder, at vi som personale giver tiltag, har respekt for hinandens forskelligheder, samtidig med at vi udnytter de forcer vi hver især har. Denne struktur betyder, at personalet skal være i stand til at strukturere egne arbejdsopgaver samtidig med, at de er blandt børnene og sikrer at disse trives, udforsker og udvikler sig i eget tempo gennem deres leg og færden i børnehaven. Det er vigtigt at vi som voksne er nærværende og indfølende uanset hvordan og hvornår vi er sammen med gårdens børn.

Børnene har ret til selv at træffe nogle beslutninger. Det betyder blandt andet at vi hverken "lufter" børn eller dyr, børnene kan være inde eller ude på alle tidspunkter, altså - at gå ud og ind ad dørene, som de har lyst (selvfølgelig ikke ud på vejen!). Legetøj må medbringes, hvis det må bruges af andre. Børnene må sidde, hvor de vil, når vi spiser - ingen faste pladser osv. Dog spiser vi alle frokost - med kniv og gaffel - på samme tid ved et pænt "selvdækket" bord, osv. Vi lægger stor vægt på, at frokostspisningen bliver en hyggelig stund, hvor børnene også lærer noget om almindelig god bordskik og samværdsformer!! (dog ikke Emma Gad normer !!).

Børns legeland er et forunderligt univers, det er derfor af stor betydning at vi som ansatte respekterer dette og lader legen leve uden for mange afbrydelser. Det er en pædagogisk opgave at observere børnenes lege, for derved at danne sig et billede af hvor det enkelte barn er i sin udvikling og hvor der eventuelt skal støttes og hjælpes. Som ansat er det ligeledes vigtigt at kunne træde i karakter og sætte de grænser der ind i mellem skal sættes, være i stand til at vurdere hvornår børnene ikke selv kan løse et problem, men hele tiden have for øje, at give børnene mulighed for selv at være problemløsere. Mange af aktiviterne udspringer fra børnenes behov og interesser her og nu. Børn er forskellige og skal ikke opdrages ens.